4 jongens
Ontwikkelingsproject: wij focussen
ons op Foundation of Hope

Foundation of Hope, ook wel FOHO genoemd, is op 7 juni 2010 opgericht door Mukasa Epafuladito. Als Oegandese man heeft hij zelf als kind ervaren hoe het is om op de straat te slapen en hij heeft zijn ervaring kunnen omzetten in positief werk.

Door wie, voor wie

MukasaSamen met zijn team zet Mukasa zich in voor de straatkinderen in Masaka, Oeganda. “Straatkinderen” in de ruimste zin van het woord, want FOHO zet zich ook in voor kinderen die een verhoogd risico hebben om op straat te belanden plus kinderen die van de straat zijn teruggekeerd naar hun familie. FOHO zet zich in voor zowel jongens als meisjes.

Het doel

Het eerste doel van FOHO is dat het kind thuis blijft wonen of weer terugkeert naar zijn ouder(s) en/of familie. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. In dat geval kan het kind verblijven in het rehabilitatie huis, een tijdelijke opvang voor de straatkinderen. Daarnaast biedt FOHO ondersteuning aan kinderen en hun families met programma’s en trainingen. Deze ondersteuning is zowel voorkomend (preventief) als helend (curatief) van aard. Denk aan het sparen van geld, aanleren van sociale vaardigheden en moeder- en kindzorg.

Voor het rehabilitatie huis, maar ook voor de programma’s en trainingen, is geld nodig. Op dit moment is FOHO volledig financieel afhankelijk van sponsors en donateurs. Deze inkomsten zijn erg wisselend én niet voldoende. Het is dan ook een grote uitdaging om de kinderen die tijdelijk in het tehuis verblijven, te voorzien van eten, kleding en onderwijs. Het project is helaas niet stabiel, waardoor kinderen komen en gaan.